BOMBES SUBMERGIBLES - AIGÜES RESIDUALS

Bombes per a aigües residuals urbanes i industrials.

Bombes ideals per a aigües residuals domèstiques i efluents industrials amb una càrrega limitada de sòlids.

SÈRIE DL-DLV (LOWARA)

Bombeig d'aigües residuals amb sólids en suspensió i filamentosos. Buidat de pous, fosses sèptiques i tancs de descàrrega d'aigües residuals. Drenatge d'excavacions inundades i zones pantanoses.

SÈRIE SUMER (DBM)

Bombes submergibles portàtils per treball continu fabricades en acer inoxidable AISI 304, per buidat d'aigües d'infiltració, buidat de piscines, estancs, fonts decoratives i cascades d'aigua.

SÈRIE DRAINEX (ESPA)

Aplicacions per drenatge d'aigües carregades i brutes, funcionamient en fosses sèptiques i petites instal·lacions de depuració.