BOMBES SUBMERGIBLES - AIGÜES NETES

Bombes submergibles multicelulars per aigües netes o lleugerament brutes amb petites partícules.

Les bombes submergibles d'aigües netes bombegen aigua neta o lleugerament bruta amb petites partícules des d'un nivell d'aigua molt baix. Compten amb una construcció compacta i amb materials de qualitat que permeten que la bomba se submergeixi en pous o en altres zones de gran profunditat.

SÈRIE AC (DBM)

Bomba submergible multicelular per aigües netes idónia per el subministrament domèstic, agrícola, reg per aspersió, goteig i equips de pressió. Indicada pel bombeig d'aigües netes de pou o dipósit.

SÈRIE DS4 (DBM)

Bombes submergibles multietapa amb impulsors flotants. Dissenyades per al subministrament domèstic, agrícola, reg per aspersió i equips de pressurització.

SÈRIE ACUARIA (ESPA)

Bombes sumergibles multicel·lulars per pous oberts. Aplicacions de bombeig d'aigües netes, subministrament domèstic, reg per aspersió, goteig i equips de pressió.