ACUMULADORS I DIPÒSITS

Dipósits de membrana sense manteniment

Ideals per a una àmplia gamma d'aplicacions inclòs pressurització, expansió tèrmica, sistemes de reg i amortiment del cop d'ariet.

PRESSUREWAVE

Dipósits de membrana sense manteniment per a aplicacions de pressurització, expansió tèrmica o amortiguació de cops d'ariet.